TẠO HÌNH TRÁI CÂY

Chúng tôi chuyên cung cấp khuôn và máy tạo hình trái cây và hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp bền vững

Địa chỉ: Thạch Hà 1 , Quảng Sơn , Ninh Sơn , Ninh Thuận.
Hotline: 0853.516.585
Website: taohinhtraicay.net